Xe Chiến Thắng

Xe Chiến Thắng là một thương hiệu có uy tín lớn trên thương trường. Cho đến nay Công ty đã có gần một trăm đại lý tiêu thu sản phẩm  trên 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sản phẩm của Công ty đa dạng gần 50 loại xe tải thùng, xe tải ben có tải trọng từ 0.5 - 5 tấn, xe tải một cầu và hai cầu chủ động.  HOTLINE : 0931 676 655.